Loading
İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketin hedef ve stratejisine yönelik İnsan Kaynakları politikalarını oluşturarak; şirketin tüm insan kaynakları faaliyetleri için standart, verimli ve güvenilir sistemler geliştirir. Tüm bu işlemlerin yasalara uygun yürütülmesini sağlar.

Hedefimiz;
 

  • Şirketin hedefleri doğrultusunda çalışanların verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları uygulamak
  • Çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak
  • İç iletişimin etkinliğini sağlamak
  • Müşteri odaklı düşünerek doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek
  • Nitelikli işgücünü topluluğa kazandırmak
  • Çalışanların kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak


Bu uygulamalarla amacımız; mevcut çalışanlarımız ve dış insan kaynakları tarafından “TERCİH EDİLEN ŞİRKET” olmaktır.