Loading

Biz TEŞVİKİYE SARAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   (buradan sonra “Saray” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatıyla; ürün veya hizmet alıcılarının kişisel verilerine ilişkin KVKK’ya uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

Şirketimizden vermiş olduğunuz siparişler kapsamında işlediğimiz verileriniz adınız soyadınız, telefon numaranız, iletişim adresiniz ve e-posta adresinizdir . Görüşme başındaki telefon tuşlamalarınız, kanuni yükümlülüğümüz uyarınca aydınlatma metninin tarafınıza sunulduğunu gösterebilmek amacıyla işlenecektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; mahkeme kararlarının yerine getirilmesi; mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; arayan kişiye doğru hitap edebilmesi, aramanın teyidi gibi amaçlarla işlenmektedir.

İşbu kişisel veriler, kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması sebebiyle, otomatik olan ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen on birinci maddesindeki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Saray’a iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Saray’ın www.saraymuhallebicisi.com internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak No:19/41 Bağcılar/İstanbul adresine teslim etmeniz veya saray.muhallebicisi@hs01.kep.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.


Başka bir veri işleniyorsa eklenmesi gerekir. Örneğin telefon görüşmeleri kayıt altına alınıyorsa bunun da eklenmesi gerekir.